අප හා එකතුවෙන්න

  • ඔබට ලියන්න දක්ෂයෙක්ද ?
  • blog එකක් කලින් ලියල තියෙනවද ?  Traffic එක මදිද ?
  • එහෙමත් නැත්නම් ලියන්න කැමතිද ?

Tech , Health ,Ayurveda , Travel  ගැන ලියන්න කැමති ද ?

එහෙනම් මේ ආරාධනාව ඔබටයි..

අපිත් එක්ක එතකු වෙන්න ඔබට පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ ඔබ ලියපු ලිපියක් අපවෙත එවීම පමණයි.

( මෙම ලිපිය  පිටුවෙහි පල කිරීමට නොවේ. කතෘ මණ්ඩලයට ඔබගේ රචනා ශෛලිය හදුනාගැනීමට පමණයි.ඔබ තෝරාගතහොත් ලිපි ලිවිම සදහා ඔබට අප කතෘ මණ්ඩලය විසින් අරාධනා කරනු ඇත. )

අපවෙත ලිපිය යොමු කිරීමට මම විද්‍යුත් ලිපිනය භාවිතා කරන්න

gansiyabro@gmail.com

 

%d bloggers like this: